Domov Vitalita

2013 - Domov Vitalita

Realizováno:

Domov pro seniory, komplexní ošetřovatelská péče s rozšířeným rehabilitačním programem, 24 hodinová lékařská služba, trvalá přítomnost sestry.

Web: http://www.domovvitalita.cz/