Navigace+

Základní škola Nová Paka

Publikováno: Září 2013

2013 - Základní škola Nová Paka

Základní škola z rozšířenou výukou informatiky v Nové Pace.

Snadná správa webových stránek pomocí redakčního systému WordPress. Pro redakční systém jsme naprogramovali moduly pro rezervaci učeben a správu DUMů (digitální učební materiály).

Druh realizace: Web design, Grafický návrh, Logotyp, Redesign, Správa webu, Redakční systém, WordPress, Web hosting, Web neziskové organizace, školy

Štítky: , ,

Autor: , , and

Publikováno:

Aktualizováno:

Co je nového na Základní škola Nová Paka?

Základní škola z rozšířenou výukou informatiky v Nové Pace

Školská rada

V úterý 17.10.2017 proběhlo zasedání školské rady. Přítomni :O.Viková, M.Pospíšil, D.Kulhánková, I.Tůmová, J.Hendrych, P.Jeřábek Omluveny: I.Hykyšová, J.Věchtová, E.Tauchmanová Host:M.Schlögl Program: 1.Výroční zpráva za školní rok 2016/17 Výroční zpráva byla schválena : 6 pro, 0 proti 2.Informace řed.školy ke školnímu roku 2017/18 3.Seznámení s průběhem šablon Amos 22 4.Termín voleb do šk.rady – 7.12.2017
Autor: Dáša Kulhánková
Publikováno: 19. 10. 2017

Speciální pedagog

Základní škola vyhlašuje konkurz na místo speciálního pedagoga pro předmět speciálně pedagogické péče. Počet vyučovacích hodin – 1. Přihlášky posílejte na adresu školy.
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 18. 10. 2017

ČR – Znojmo – Rakousko – ČR

Táákže, v úterý ráno 26.09.2017 jsme se sešli na autobusovém nádraží.  Tím “my” myslím pár mých spolužáků z 9.A a žáky ze 7. a 8. tříd. Když jsme si zkontrolovali doklady a narvali naše zavazadla do úložného prostoru, jsme konečně usedli do autobusu a vyrazili. Cesta nám nepřišla ani nijak dlouhá, také mi přijde, že […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 4. 10. 2017

Vnitřní řád školní jídelny

Š k o l n í j í d e l n a, N o v á P a k a , Komenského 555, okr.Jičín, tel. 493722563 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75016834 Vnitřní řád školní jídelny Provoz školní jídelny se řídí: · zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou […]
Autor: Mahulena Krejcarová
Publikováno: 14. 9. 2017

Organizace školního roku 2017/18

Organizace školního roku 2017/2018 Č.j.: MSMT- 12165/2016-1 Dne 11. května 2016 Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.  Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 6. 9. 2017

Zahájení školního roku 2017/18

V pondělí 4.9.2017 byli slavnostně přivítáni prvňáčci i se svými rodiči a prarodiči v aule školy. Po úvodním přivítání ředitelem školy a místostarostou Nové Paky Mgr.Milanem Pospíšilem přistupovali jednotliví žáčci na pódium, kde jim byla předána kniha a každý obdržel čepici s logem školy. Třída 1.A červené a 1.B modré čepice. Poté se přemístili do […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 6. 9. 2017

Začátek školního roku

Milí žáci a žákyně, dnešní den Vám opět začíná školní povinnost. Přeji Vám mnoho úspěchů v letošním školním roce. Zároveň chci přivítat nové prvňáčky, kteří zahajují významnou etapu svého života. Přeji Všem vykročení správnou nohou.
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 4. 9. 2017

Vycházka do přírody

Jak bývá na naší škole již každoročně zvykem, i předposlední den minulého školního roku se žáci třídy II.Z (speciální třída) vydali na tradiční vycházku do přírody. Tentokráte jsme ji však pojali trošku netradičně. Stala se totiž vycházkou na tajné místo Novopacka. Nikdo z dětí nevěděl, jaké místo je vlastně naším cílem, kudy máme jít. A to […]
Autor: Alena Bendlova
Publikováno: 3. 7. 2017

Školská rada 13.6.2017

Přítomni: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Dagmar Kulhánková, Ing.Josef Hendrych, Bc.Olga Viková, Mgr.Ivana Tůmová, Mgr.Milan Pospíšil Omluveni: Mgr. Ivona Hykyšová, Jitka Věchtová, Eva Tauchmanová   Program: Prezentace školy Seznámení s programem ke konci školního roku Výroční zpráva Úprava  ŠVP od 1.9.2017 Informace ředitele školy – vyřazení žáků 9.ročníku 29.6. 2017 od 15:00 hodin v aule školy […]
Autor: Dáša Kulhánková
Publikováno: 16. 6. 2017

Bohuslavice nad Metují 2017

V sobotu 3. 6. se děti z 2. B zúčastnily „Pohádkového odpoledne“ v Bohuslavicích nad Metují.Vše začalo výborným obědem. Potom se děti vydaly za pohádkovými bytostmi, u každé z nich  plnily rozmanité sportovní úkoly . Na konci trasy byly odměněny drobnými dárky. Celé odpoledne si užívaly pouťových atrakcí, prohlédly si dravce, vyráběly z balónků, tančily. […]
Autor: Dáša Kulhánková
Publikováno: 9. 6. 2017