Navigace+

Základní škola Nová Paka

Publikováno: Září 2013

2013 - Základní škola Nová Paka

Základní škola z rozšířenou výukou informatiky v Nové Pace.

Snadná správa webových stránek pomocí redakčního systému WordPress. Pro redakční systém jsme naprogramovali moduly pro rezervaci učeben a správu DUMů (digitální učební materiály).

Druh realizace: Web design, Grafický návrh, Logotyp, Redesign, Správa webu, Redakční systém, WordPress, Web hosting, Web neziskové organizace, školy

Štítky: , ,

Autor: , , and

Publikováno:

Aktualizováno:

Co je nového na Základní škola Nová Paka?

Základní škola z rozšířenou výukou informatiky v Nové Pace

Prodej stravné leden 2018

Š k o l n í j í d e l n a, Komenského 555, Nová Paka Prodej stravného na leden 2018 19.12. 7,30 – 11,- hod 12,- – 15,- hod 20.12. 7,30 – 11,- hod 12,- – 14,30 hod 3.1. 2018 7,30 – 11,- hod 12,- – 15,- hod 4.1. 2018 7,30 – 10,- […]
Autor: Mahulena Krejcarová
Publikováno: 15. 12. 2017

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis do první třídy. Zápis proběhne v pátek 6.4.2018 od 14: do 18: hodin a v sobotu  7.4.2018 od 8:30 do 11:30 hodin. Škola nabízí kromě povinné výuky:  příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 28. 11. 2017

Školní poradenské pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Škola klade důraz na vzájemnou informovanost , spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. Ředitel školy: Mgr. Milan Schlögl – 604364247 Zástupce ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová – 733642164 Výchovný poradce (kariérový poradce): Mgr. Ivana Tůmová […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 27. 11. 2017

Exkurze Liberec

EXKURZE LIBEREC Dne 1. 11. 2017 se třídy 3. A a 3.B vypravily do Liberce. Navštívili planetárium v IQ LANDII a IQPARK. V IQPARKU jsme měli možnost zkusit si spoustu úžasných atrakcí( např. moderování). Zde jsme si také mohli koupit nějaký suvenýr. Nejvíce se mi líbilo v planetáriu. Souhvězdí, vesmírná raketa, planety a to vše […]
Autor: Dáša Kulhánková
Publikováno: 27. 11. 2017

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 V souladu s Volebním řádem školské rady ZŠ Nová Paka, Komenského 555 vyhlašuji volby do ŠR  pro volební období  leden 2018 – prosinec 2020 a to ve dvou etapách. a)Volby zástupců pedagogických pracovníků – uskuteční se dne 30. 11. 2017. Za tímto účelem jmenuji volební komisi ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák. […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 31. 10. 2017

Výzva MŠMT č. 02_16_022

Výzva MŠMT č. 02_16_022   Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002993 Název projektu: „AMOS22“ Číslo jednací projektu: MSMT-34923/2016-8 Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 23. 10. 2017

Školská rada

V úterý 17.10.2017 proběhlo zasedání školské rady. Přítomni :O.Viková, M.Pospíšil, D.Kulhánková, I.Tůmová, J.Hendrych, P.Jeřábek Omluveny: I.Hykyšová, J.Věchtová, E.Tauchmanová Host:M.Schlögl Program: 1.Výroční zpráva za školní rok 2016/17 Výroční zpráva byla schválena : 6 pro, 0 proti 2.Informace řed.školy ke školnímu roku 2017/18 3.Seznámení s průběhem šablon Amos 22 4.Termín voleb do šk.rady – 7.12.2017
Autor: Dáša Kulhánková
Publikováno: 19. 10. 2017

Speciální pedagog

Základní škola vyhlašuje konkurz na místo speciálního pedagoga pro předmět speciálně pedagogické péče. Počet vyučovacích hodin – 1. Přihlášky posílejte na adresu školy.
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 18. 10. 2017

ČR – Znojmo – Rakousko – ČR

Táákže, v úterý ráno 26.09.2017 jsme se sešli na autobusovém nádraží.  Tím “my” myslím pár mých spolužáků z 9.A a žáky ze 7. a 8. tříd. Když jsme si zkontrolovali doklady a narvali naše zavazadla do úložného prostoru, jsme konečně usedli do autobusu a vyrazili. Cesta nám nepřišla ani nijak dlouhá, také mi přijde, že […]
Autor: Milan Schlögl
Publikováno: 4. 10. 2017

Vnitřní řád školní jídelny

Š k o l n í j í d e l n a, N o v á P a k a , Komenského 555, okr.Jičín, tel. 493722563 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75016834 Vnitřní řád školní jídelny Provoz školní jídelny se řídí: · zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou […]
Autor: Mahulena Krejcarová
Publikováno: 14. 9. 2017