Navigace+

EKOLSERVIS – čištění kanalizace, prohlídky kanalizací TV kamerou

Publikováno: Březen 2014

EKOLSERVIS – specialisté na kanalizační systémy. Čištění, monitoring, opravy kanalizací a domovních odpadů. Přeprava a likvidace tekutých odpadů.

Druh realizace: Web design, Firemní www prezentace, Responzivní design, Správa webu, Redakční systém, WordPress

Štítky: , , ,

Autor:

Publikováno:

Aktualizováno:

Co je nového na EKOLSERVIS s.r.o.?

Čištění kanalizace, prohlídky TV kamerou i stavební práce spojené s kanalizací a jejich vedení.

Certifikát operátorů kamerových systémů

Kamerové prohlídky kanalizačních systémů u nás provádějí školení odborníci. Dokáží přesně rozpoznat a klasifikovat jednotlivé závady, popsat je a označit do videodokumentace. Takto zpracovanou dokumentaci lze následně efektivně využít například v GIS (Geografický informační systém). V rámci programu zkvalitňování služeb a dalšího vzdělávání pracovníků jsme získali certifikát operátorů kamerových systémů  – norma EN 13508 a ISYBAU xml 2006 CZ. Certifikát je k nahlédnutí ZDE. Vyškolení operátoři nejen že musí prokázat své teoretické a především pak praktické znalosti, ale zavazují se též dodržovat ETICKÝ KODEX.

Příspěvek Certifikát operátorů kamerových systémů pochází z EKOLSERVIS s.r.o.

Autor: EKOLSERVIS
Publikováno: 1. 2. 2015

Nové příspěvky ve fotogalerii

Rozšířili jsme pro Vás fotogalerii. Podívejte se na nové ukázky naší práce. Fotogalerii můžete otevřít zde.

Příspěvek Nové příspěvky ve fotogalerii pochází z EKOLSERVIS s.r.o.

Autor: EKOLSERVIS
Publikováno: 5. 1. 2015

Potřebujete zajistit rozbor pitných / odpadních vod nebo sedimentů a kalů?

S ohledem na zvýšenou poptávku našich zákazníků jsme do nabídky služeb nově zařadili certifikované odběry a rozbory. Nabízíme krácený nebo úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol. Dále provádíme rozbory odpadních vod z Vašich ČOV, lapáků tuků, odlučovačů ropných látek apod. Zajišťujeme také odběry a rozbory např. rybničních sedimentů pro účel využití sedimentů na zemědělských půdách a rozbory těchto půd. Poskytujeme poradenství v oblasti ekologie a odpadového hospodářství. Sestavujeme odběry „na míru“ dle požadavků zákazníka a platné legislativy. Vypracujeme hodnocení, plány pravidelných kontrol odběrů a zajistíme komunikaci s příslušnými úřady.   Na Vaše zadání se těší náš ekolog.  

Příspěvek Potřebujete zajistit rozbor pitných / odpadních vod nebo sedimentů a kalů? pochází z EKOLSERVIS s.r.o.

Autor: EKOLSERVIS
Publikováno: 9. 3. 2014

Potřebujete vyčistit neodtékající domovní kanalizaci nebo zanesený hlavní řád?

Zavolejte nám, dokážeme si poradit s každým problémem! Provádíme čištění kanalizace, domovních odpadů a potrubí všech druhů a profilů. Od nejmenších profilů jako jsou odtoky od umyvadel a WC až po městské kanalizace a stoky.

Příspěvek Potřebujete vyčistit neodtékající domovní kanalizaci nebo zanesený hlavní řád? pochází z EKOLSERVIS s.r.o.

Autor: EKOLSERVIS
Publikováno: 2. 3. 2014

Nevíte, kudy Vám vede kanalizace?

Pomocí trasovacího zařízení Vám přesně vytrasujeme průběh Vaší kanalizace s měřením hloubky potrubí pod povrchem až do 10m.

Příspěvek Nevíte, kudy Vám vede kanalizace? pochází z EKOLSERVIS s.r.o.

Autor: EKOLSERVIS
Publikováno: 2. 3. 2014

Potřebujete opravit poruchu nebo provést celkovou rekonstrukci domovních odpadů či velkoprofilové kanalizace?

Právě pro Vás je určena naše služba stavební opravy kanalizace, výkopové i bezvýkopové. Výměna starých nebo výstavba nových rozvodů domovní kanalizace včetně stoupaček. Oprava nebo výstavba revizních šachet, odpadních jímek a lapolů, uličních, dvorních a horských dešťových vpustí.

Příspěvek Potřebujete opravit poruchu nebo provést celkovou rekonstrukci domovních odpadů či velkoprofilové kanalizace? pochází z EKOLSERVIS s.r.o.

Autor: EKOLSERVIS
Publikováno: 1. 3. 2014